Byggeprogrammering og programmeringsprosessen

Recorded on November 13th, 2014

en forprosjektrapport.

(av Per T. Eikeland, Eigil Stang, m.fl.) Prosjektrapport / Norges byggforskningsinstitutt; 268-2000. 46 sider. Oslo, 2000.