Innflytelse, konflikt og samarbeid i prosjektorganisasjoner for store boligprosjekter

Recorded on November 12th, 2014

Avhandling til graden lic.techn. (dr.ing.) ved Universitetet i Trondheim, NTH, 1976.