Modernisering av den statlige eiendomsforvaltning

Recorded on November 13th, 2014

NOU 1991:5. Medlem av utredningsutvalget. Oslo, 1991.