Norges Banks nye hovedsete

Recorded on November 13th, 2014

NOU 1990:25 Norges banks nye hovedsete, Oslo, 1990.

Rapport om omfanget av og årsakene til kostnadsutviklingen for byggeprosjektet. Medlem av undersøkelsesutvalget.