NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle

Recorded on November 13th, 2014

Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren.
Leder av eiendomsforvaltningsutvalget (se oppdrag).
NOU0220404-T.pdf 4.96 MB

Overlevering-ppt.pdf 4.40 MB