Problemer innen statens lokalanskaffelser

Recorded on November 13th, 2014

byggeprosjekter og eiendomsforvaltning.

Rapport til Statsbygg. 44 sider. Oslo, 1998