RIT2000 - Økonomisk risiko

Recorded on November 13th, 2014

Rapport til Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesrevisjonen. 39 sider. Trondheim, 1999.
RIT2000-risiko99.pdf 657.23 KB