RIT2000 - overordnet styringsstruktur

Recorded on November 13th, 2014

Rapport til Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesrevisjonen. 26 sider. Trondheim, 2000.
RIT2000-OVERORD-STYRING.pdf 86.18 KB