Sykehusenes realkapital

Recorded on November 13th, 2014

Delutredning for tilknytningsform-utvalget (NOU 1999:15), Sosial- og helsedepartementet. 47 sider. Oslo ,1999.