Faglig bistand

Riktige råd må baseres på innlevelse i oppdragsgivers interesser, mål og rammebetingelser i forhold til prosjektet. Evnen til så se muligheter og risiki ved prosjektet og prosessen videre, kan bidra sterkt til å øke verdiskapingen for oppdragsgiver.

Per T. Eikeland kan bistå med å gjennomføre og vurdere innledende analyser og utredninger, hvor prosjektet sees som middel til å nå langsiktige mål

 • velge riktig konsept, styringsmål og -rammer
 • organisere og tilrettelegge interne og eksterne prosesser
 • velge prosjektstrategi og gjennomføringsmodell
 • gjøre riktige innkjøp og kontrakter
 • tilrettelegge og gjennomføre arkitektkonkurranse
 • følge opp prosjektets kvalitet, kostnader og fremdrift
 • gi råd om løpende beslutninger
 • overtakelse av utførte arbeider og leveranser
 • tilrettelegge for fremtidige forvaltning, drift og vedlikehold

Per T. Eikeland kan også representere oppdragsgiver i

 • prosjektstyret / styringsgruppen
 • jury for arkitektkonkurranse / prosjektkonkurranse
 • tilsyns- og kontrollfunksjoner
 • problemløsning og forhandlinger