Kompetanseutvikling

Et overordnet helhetsperspektiv er gjerne utgangspunktet når Eikeland holder foredrag ved kurs og konferanser eller ved interne foredrag for bedrifter og etater osv.

Som professor II ved NTNU foreleser Eikeland innen fagområdet organisering og styring av byggeprosjekter.

I tillegg til en rekke enkeltforelesninger på grunnkursnivå tilbyr Eikeland et eget fordypningsemne om “Overordnet struktur for styring av byggeprosjekter”. For tilbyr han faget ”Verdiskaping, konflikt og samspill i prosjekter”.