Om meg

Per T. Eikeland kan tilby bred kompetanse innen organisasjon og ledelse, eiendomsforvaltning og overordnet prosjektstyring. Eikeland har tyngden av sin erfaring innen eiendomsforvaltning og byggeprosjekter fra sine 12 år som administrerende direktør for Statens bygge- og eiendomsdirektorat / Statsbygg. I løpet av Eikelands to åremålsperioder, fra september 1982 til august 1994, ble direktoratet utviklet til en profesjonell byggherre og eiendomsforvalter. Direktoratet innførte leiebetaling og ble omorganisert til forvaltningsbedriften Statsbygg fra 1.1.1993. Styringen av SBED/Statsbyggs byggeprosjekter var tuftet på rammebetingelser og en overordnet strategi som ble bekreftet av en eksepsjonelt sikker kostnadsstyring i disse årene.

Eikeland har også inngående kjennskap til sykehussektoren fra 8 år i Helsedirektoratet som underdirektør i Økonomi- og personalkontoret (1978-82) og som overingeniør i Teknisk seksjon (1974-78). Ved statens overtagelse av eieransvaret for sykehusene i 2000, bisto Eikeland Helsedepartementet med håndteringen av igangværende sykehusprosjekter i overgangsfasen før de regional helseforetakene kunne overta prosjektansvaret.

Gjennom Eikelands bistilling som professor II i organisering og styring av byggeprosjekter ved NTNU får studentene direkte impulser fra praktisk virkelighet, fra forskning og utvikling og fra mangeårige erfaring i bygge- og eiendomsbransjen.

Erfaring fra senere års virksomhet som prosjektrådgiver og professor II gir stadig nye perspektiver og en kontinuerlig oppdatering av kompetansen. Ledelse av utvalget som utarbeidet NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle, innebar en systematisk gjennomgang av eiendomsforvaltningen i kommunesektoren, med utvikling av kriterier for god eiendomsforvaltning og utarbeidelse av en lang rekke konkrete tiltak.